Hero image

Liliana Berezkinová

Co-Founder and Managing Partner

Liliana je houževnatou podnikatelkou a přední poradkyní v oboru nově vznikajících technologií a jejich uplatňování na trhu. Má dlouholetou zkušenost s vedením a dozorováním společností zaměřených na bio a nanotechnologie. Její doménou je tvorba obchodních modelů a produktových strategií v oblasti léčiv, regenerativní medicíny a kosmetiky. Během své úspěšné kariéry založila a aktivně působila v několika podnikatelských iniciativách, které pomáhají start-upům a malým a středním podnikům dosahovat vysoké vědecké úrovně a tržní konkurenceschopnosti. Její vášní je urychlování projektů v jejich počátečních fázích, vývoj inovativních strategií a internacionalizace firemních subjektů.

Vladimir Rassushin

Co-Founder and Managing Partner

Vladimir začal svou kariéru výzkumem nanostruktur a polymerů. Poznatky z tohoto oboru uplatňoval vyvíjením bio-tech aplikací a využíváním pokročilých materiálů. Kombinace vědecké průpravy a vášně pro podnikání Vladimira nejprve zavedla na pozici vedoucího vědeckého pracovníka a posléze své dovednosti začal uplatňovat jako zakladatel Pipette & Chart. Vladimir ve společnosti funguje jako most mezi podnikáním a vědou a usnadňuje našim klientům proces transferu technologií.

Ira Saul Rubenstein

Senior Advisor - Business Development & Capital Formation

Ira započal svou kariéru již v polovině 70. let, kdy pracoval pro vládu Spojených států v New Yorku. Do světa financí vstoupil v pozdních 80. letech. Jeho dlouhodobým finančním zaměřením jsou alternativní energie a čisté technologie. Do Prahy přišel za účelem vyhledávání regionálních i mezinárodních příležitostí v roce 2005 a do České republiky se odstěhoval natrvalo v roce 2009 (také zde získal české občanství). Stále udržuje své profesní vztahy díky pozici senior poradce v mezinárodním podnikání (Senior Advisor – International Business) ve firmě Traficon Advisors, která sídlí v Praze a také na pozici Senior Investment Banker (je držitelem několika FINRA licencí) ve firmě Starlight Investments, LLC. se sídlem v Berkeley v Kalifornii. Ira má slabost pro inovátory v oblasti energií a díky svým bohatým zkušenostem pomáhá dostat tyto nápady na trh. Ira je mentorem pro transfer technologií na ČVUT v Praze a stojí také za vznikem Inovačního SPOTu v Pragovce, který podporuje spolupráci podnikatelských subjektů z celé Evropy.

Violeta Martin Gil

R&D & Innovation Funding Manager

Violeta rozvíjela svou kariéru v oboru chemie a materiálového inženýrství a částečně se také zaměřovala na vývoj pokročilých polymerů pro aplikace s přidanou hodnotou. Svá studia dokončila na Vysoké škole Chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze, na univerzitě v Twente v Nizozemí a katolické univerzitě v Leuvenu v Belgii. Byla oceněna dotačním grantem Evropské Unie, který získala díky skvělé práci na několika mezinárodních projektech. Violeta má bohaté zkušenosti s polymery, biomateriály, nanotechnologiemi, tvarováním látek a s dávkovacími systémy. Violeta pomáhá překlenout propast mezi akademickou sférou a průmyslem a také při vytváření výzkumných synergií po Evropě i ve světě.

Maria Kolodenko

Marketing Strategist

Maria má v kompetenci vývoj a implementaci digitálních marketingových strategií. Její záběr zahrnuje optimalizaci webových stránek, SEO i sociální sítě. U každého klienta nejprve provede hloubkovou analýzu současných marketingových kanálů a hlavní myšlenku brandu. Následně Maria navrhne vhodnou marketingovou strategii, která klientům umožní oslovit správné publikum v potřebný čas a doručit jim produkt či službu efektivním způsobem. Pro Mariu je prioritou porozumět, jak klient vidí svůj brand, kdo je zákazníkem, jaké jsou jeho potřeby a kde tohoto zákazníka může klient najít.

© 2022 Pipette & Chart, s.r.o. All rights reserved